Home | 
Beslutningstager

Beslutningstager

Når man køber et produkt skal det naturligvis leve op til ens tekniske krav, men når det så er sagt, er der mange andre parametre der er vigtige, når man vælger CMS leverandør.

Det er tit set, at it-udviklingsprojekter ikke lever op til de strategiske forventninger. De mere overordnede målsætninger drukner ofte i tekniske produktspecifikationer og implementeringsdetaljer. 

Krav til CMS-leverandøren

At skifte til et helt nyt content management system bør anses som et forandringsprojekt, der kræver forankring i organisationen før, man kan være sikker på, at det bliver en succes. CMS-leverandøren og den valgte implementeringspartner skal kunne tilbyde den nødvendige rådgivning og sparring. Det stiller også store krav til CMS-leverandøren's service koncept i form af produkt undervisning og support. 

Et andet og særdeles vigtigt parameter er, hvorvidt CMS-leverandøren har en sund økonomi og en tilstrækkelig størrelse virksomhed med nødvendige støttefunktioner til at være fleksibel, hvis et projekt kræver det. Herunder støttefunktioner indenfor eksempelvis dansktalende support, undervisning og kursus, søgemaskineoptimering, hosting og drift.
 
Dynamicweb Software A/S, virksomheden bag Synkron Via CMS, er Danmarks og Nordens største og ældste CMS-leverandør med 120 ansatte, en omsætning på 60 millioner kr. samt mere end 4000 kunder indenfor CMS og e-handelsløsninger.

Minimér udviklingsomkostninger

Hvis investeringen i et nyt it-system skal kunne betale sig, er det vigtigt, at det forventede udbytte overstiger totalomkostningerne. Dette regnestykke er dog ofte ikke så enkelt som det lyder. Man er nødt til at have omkostninger til uddannelse af brugere med i sine overvejelser samt en god idé om  systemets skálerbarhed, så man ikke er tvunget til at skifte CMS produkt hvert andet år.

Ofte er det dog muligheden for at kunne integrere til andre systemer og at udvikle specialtilrettede funktioner i CMS-produktet der afgør, hvorvidt man kan realisere virkelige strategiske fordele. 

Synkron Via CMS er designet til at minimere udviklingsomkostningerne, samt sikre en hurtig og effektiv implementering og vedligeholdelse. Selvom dette kan virke som meget langsigtet, vil man ofte se, at det netop er disse parametre, der gør forskellen på et succesfuldt og et knap så succesfuldt projekt.

Saml dine webløsninger og indhold på én platform og opnå stordriftsfordele

Synkron VIA CMS er baseret på Microsoft .Net teknologien og kan anvendes som en CMS platform for al web-baseret kommunikation i organisationen. Websites, intranet og ekstranet kan naturligvis baseres på ét og samme system. Fordelen ved at samle flere systemer på én platform er først og fremmest bedre udnyttelse af softwareinvesteringen, men også færre ressourcer til oplæring. Informationsflowet forbedres og arbejdsgange og forretningsprocesser understøttes af systemet.

Har organisationen i forvejen en Microsoftstrategi vil man udover at opnå stordriftsfordele på CMS-løsningen også kunne samle system administration mm. under eksisterende funktioner. 

Synkron Via-teknologien er bygget oven på Microsofts egne serverprodukter og udviklingsværktøjer, hvilket gør det let at integrere med produkter så som samarbejdsværktøjet Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) eller ERP-systemerne Microsoft Dynamics.