Home | 

Vidensdeling

Få den rette information ud til de rette personer.

Vidensdeling eller Knowledge Management er et af tidens store buzzwords – og det er der en rigtig god grund til. Vidensdeling er et vigtigt element i det daglige samarbejde på tværs af alle hierarkier, niveauer og strukturer. Det centrale i vidensdeling er dels at information som ressource er mængdemæssigt eksploderet, og dels at digitaliseringen har gjort information uafhængig af tid og sted.

Publicer og filtrér information
Med Synkron Via er det muligt at få den rette information ud til de personer, der har brug for den. Dybest set er det et spørgsmål om at sikre tilgængelighed til relevant og valid information, gennem de rette medier og filtre. Synkron Via kan publicere det samme indhold på flere medier og filtrere indholdet ud fra en række kriterier.

Indhold afhængigt af kontekst
Med Synkron Via Smart List kan man opsætte indholdslister, der ud fra en række kriterier automatisk leverer den rette information til det rette sted. Smart Lists gør det muligt at levere kontekstafhængigt indhold og sikre validiteten gennem indholdets livscyklus.

Relevant information