Home | 

Automatisering

I Via er mængden af information ikke et problem, hvis strukturen er på plads.

For at give besøgende en god oplevelse er det afgørende, at der er gode krydsreferencer mellem artikler og information. God anvendelse af metadata, gode overskrifter og den rigtige anvendelse af søgning og automatiske emnelister kan gøre et stort website meget velfungerende.

Iværksæt automatiske processer
Synkron Via indeholder en række værktøjer, der gør det muligt at iværksætte automatiske processer, når det blandt andet drejer sig om indholds- og listepublicering. De automatiske processer gør, at der kan produceres indhold uden, at der nødvendigvis er fokus på, hvordan og hvor det skal publiceres.

Med Documents er det muligt at arbejde med dokumentskabeloner i stedet for afsnit på websitet. Documents gør det muligt at oprette og genbruge skabeloner, der kan bruges mange steder på den samme løsning. Automatiseret publicering af det rette indhold på de rette steder på websitet.

Med konceptet Channels er det muligt at opsætte publicering af det samme indhold på flere forskellige mediekanaler. Et dokument skal kun oprettes en gang i systemet, selvom der håndteres flere versioner, som varierer i omfang afhængig af publiceringsenhed. Indholdspublicering til flere kanaler automatiseres gennem håndtering af flere versioner ud fra det samme dokument.

Smart List-funktionen kan lave automatisk opdaterede lister. Som redaktør bestemmer man et eller flere kriterier, som definerer hvilken information, der skal publiceres. Via søger selv på alle sider og finder sider, der matcher de opsatte kriterier. Resultatet er en liste med links, der giver læseren hurtig adgang til andre sider - det er ofte brugt til at placere for eksempel 'seneste nyheder' eller 'lignende sider' i højre side af websiden. Fordelen ved Smart Lists er, at listerne opdateres automatisk - og det giver både fordele for læseren, men forbedrer også placeringer på søgemaskiner.

Relevant information