Home | 

Standardteknologi

Få et CMS der er sikret til fremtidens udfordringer

Synkron Via er konstrueret som et standard CMS, der er udviklet på et udviklingsframework. Standardløsningen gør det muligt hurtigt at implementere de typiske CMS-behov, mens frameworket giver mulighed for, at udvikle helt nye komponenter og integrationer til løsningen. Det fleksible Developer Framework gør det muligt at understøtte unikke forretningsmæssige behov og få løsningen til at hænge sammen med eksisterende systemer.

Synkron Via leveres med et sæt færdige standardfunktioner, der kan konfigureres af brugere i administrationsdelen. Derudover kan der integreres tredjepartsmoduler, og funktioner kan laves specifikt til den enkelte kunde. Udvikling foregår gennem Microsoft Visual Studio som .NET 2.0-klasser. Funktioner integreres direkte i interfacet, så der for brugeren ikke er forskel på standard- og specialudviklede funktioner.

Genbrug funktioner

Alle funktioner håndteres i et centralt modulbibliotek, så de let kan genbruges overalt i løsningen. Til integration med andre systemer kan udviklere benytte Synkron Vias webservices, der gør det hurtigt og nemt at etablere integrationer for udveksling af data og kald af funktionalitet. 

Bygger på de mest udbredte teknologier

Udviklere kan skrive egne funktioner og rapporter til Via og kommunikere med Synkron Via-kernen gennem en omfattende udviklingsplatform. Synkron Vias framework er fremtidssikret og bygger på de mest udbredte web-teknologier: Microsoft .NET 2.0,  SOAP, XML og XSLT, som gør det muligt at webløsningen effektivt kan integreres med eksisterende systemer og databaser. Udviklere kan desuden arbejde i deres foretrukne udviklingsværktøjer direkte på serveren med WebDAV (LINK).

Standardteknologi
Relevante funktionsbeskrivelser: