Home | 

Integration

Skab forbindelse til andre organisationskritiske systemer og databaser

I CMS-verdenen er systemintegration ofte et spørgsmål om at bevare de eksisterende systemer og bruge websitet til at vise data på en ny måde. Med Synkron Via kan man let koble websitet sammen med andre it-systemer såsom:

• Økonomisystemer
• Intranet
• Sagshåndteringssystemer
• Dokumentstyringssystemer

De mange integrationsmuligheder med Synkron Via betyder, at en webløsning kan forbindes med andre organisationskritiske systemer og databaser, - uden at brugere har gener af det. I sidste ende betyder det, at Synkron Via repræsenterer et højt investeringsafkast, uanset om der er tale om større eller mindre løsninger. Systemintegrationen sker ofte i et samarbejde med vores konsulenter, der har stor erfaring med at integrere og vise data i Synkron Via webløsninger.

Med integrationen kan organisationen:

• Give borgere mulighed for selvbetjening.
• Give mere personaliseret og effektiv kommunikation til forskellige målgrupper
• Automatisk publicering og opdatering af væsentlig information til borgerne
• Flere?

Skab forbindelse til eksisterende systemer

Synkron Via giver mulighed for at integrere med en lang række fagsystemer, som er centrale i det daglige forvaltningsarbejde (Eksempler).

Med Synkron Via som webplatform gives der mulighed for at stille udvalgte dele af disse systemer til rådighed for borgerne. Synkron Via kan leveres med en lang række åbne snitflader (XML- og SOAP-baserede API'er), som giver mulighed for at lave integrationer med nuværende systemer.

Integration mellem platforme

Synkron Via giver mulighed for at skabe en fælles informationsplatform til at dele data på tværs af platforme. Funktionen Content Integrator kan bruges til at skabe den nødvendige integration mellem alle typer af systemer, der kan levere et output via HTML. Kort sagt kan du genbruge indhold fra eksisterende systemer eller udvikle nye funktioner, der tilgodeser specifikke behov.

Integration

Relevante funktionsbeskrivelser: