Home | 

Avanceret udviklingsplatform

Tilpas løsningen til specifikke behov

Udviklere kan udvide din Synkron Via-løsning med nye funktioner og integrationer i .NET 2.0, så din løsning altid passer med de forretningsmæssige behov.

God projektøkonomi

De gode udviklerredskaber i Synkron Via sikrer, at der opnås en god projektøkonomi i implementeringen af løsninger af denne type. Synkron Via er designet til at minimere udviklingsomkostningerne, samt sikre en hurtig og effektiv implementering og vedligeholdelse.

Hvis investeringen i et nyt IT-system skal kunne betale sig, er det vigtigt, at det forventede udbytte overstiger totalomkostningerne. Derfor er relaterede omkostninger - også efter implementeringen - af afgørende betydning. 

• Synkron Vias brugervenlighed sikrer bred anvendelse og forankring i organisationen
• Systemet sikrer skalerbarhed og let udvidelse efter behov
• Softwareopgraderingerne sikrer udnyttelse af den nyeste teknologi
• Synkron Via er gennemtestet software, hvor brugervenlighed og god dokumentation sikrer et minimalt behov for support
• Standardfunktionaliteterne i Synkron Via sikrer minimal afhængighed af eksterne leverandører

De sidste 10 %

Det er før set, at IT-udviklings-projekter ikke lever op til de strategiske forventninger, fordi målet om strømlinede forretningsprocesser drukner i tekniske detaljer samt dyre konsulenttimer og hardwareinvesteringer. Standardfunktionerne i Synkron Via dækker typisk 90 % af de krav, der stilles til et professionelt website. Det fleksible Developer Framework giver dog mulighed for, at man kan udvikle komponenter og integrationer, der passer til de specifikke løsningsbehov. Med Synkron Via sikrer man altså, at de strategiske forventninger kan opfyldes gennem behovbaseret udvikling.

Overholdelse af morgendagens standarder
Som Danmarks førende leverandør af webkommunikationsløsninger til det offentlige tager Dynamicweb Software A/S aktivt del i processen omkring offentlige standarder. Med en investering i Synkron Via vil din offentlige virksomhed være fremtidssikret således, at morgendagens standarder også overholdes.

Avanceret udviklingsplatform
Relevante funktionsbeskrivelser: