Home | 

Genbrug af indhold

Formindsk rutineopgaver og få en mere effektiv tid i systemet

Med Synkron Via kan det daglige, redaktionelle arbejde gøres mere effektivt, fordi man i alle indholdsområder kan vælge flere elementer og skifte egenskaber på dem samtidigt - endda på tværs af hierarkiske strukturer. Denne fleksible tilgang betyder, at rutineopgaver mindskes, og man har mulighed for at bruge sin tid mere effektivt i systemet. 

Mange redaktører

Den avancerede brugerstyring i Synkron Via gør det muligt at have mange redaktører tilknyttet systemet. Mange redaktører behøver ikke kun omfatte interne redaktører. Med en høj grad af fragmenterede brugerrettigheder er det muligt at have mange decentrale enheder, enten i form af små websites eller eksterne forumgrupper, hvor borgere og besøgende kan være i dialog med hinanden. Selvom der er mange enheder og redaktører tilknyttet løsningen, er det muligt at bevare en høj grad af central kontrol, da Audit Trail registrerer alle handlinger i systemet og faciliterer styring af arbejdsgange på dokumentniveau.

Den store vækst i antallet af blogs, og flere og flere sites med mulighed for at kommentere på indholdet, viser, at dialogen er blevet en populær erstatning for statiske sites, hvor der kun skrives information til borgerne. Gode værktøjer, når man skal lave dialogvenlige websites, der imødekommer behov for en deliberativ demokratisk dialog, er funktioner som Blog, Forum, Page Commments. Værktøjerne kan måske være tilkoblet nogle funktioner, som borgerne kan bruge til at logge ind i sektioner med opsat adgangsbegrænsning. 

Relevante funktionsbeskrivelser: