Home | 

Automatisering

I Synkron Via er mængden af information ikke et problem, hvis strukturen er på plads

For at give besøgende en god oplevelse er det afgørende, at der er gode krydsreferencer mellem artikler og information. God anvendelse af metadata, gode overskrifter og den rigtige anvendelse af søgning og automatiske emnelister kan gøre et stort website meget velfungerende.

Iværksæt automatiske processer

Synkron Via indeholder en række værktøjer, der gør det muligt at iværksætte automatiske processer, når det blandt andet drejer sig om indholds- og listepublicering. De automatiske processer gør, at der produceres indhold uden fokus på, hvordan og hvor det skal publiceres.

Med Documents er det muligt at arbejde med dokumentskabeloner i stedet for med afsnit på websitet. Documents gør det muligt at oprette og genbruge skabeloner, der kan bruges mange steder på den samme løsning. Automatiseret publicering af det rette indhold på de rette steder på websitet.

Med Editions er det muligt at opsætte publicering af det samme indhold på flere forskellige mediekanaler. Et dokument skal kun oprettes en gang i systemet, selvom der håndteres flere versioner, som varierer i omfang afhængig af publiceringsenhed. Indholdspublicering til flere kanaler automatiseres gennem håndtering af flere versioner ud fra det samme dokument.

Med Smart Lists kan man bygge dynamiske lister ud fra forud definerede kriterier. Skal der laves en liste med de seneste jobopslag, nyheder, pressemeddelelser eller produktbeskriver inden for et bestemt område, så klares opgaven automatisk, så snart funktionen er sat op. Smart Lists kan differentiere publicering af lister ud fra metadata, så man kan få den rette information ud til de relevante besøgende.

Automatisering

Relevante funktionsbeskrivelser: